Jordpro Tiller AS oppløses

Vi beklager å måtte informere om at vårt datterselskap Jordpro Tiller AS har gått konkurs.

Dette er en vanskelig situasjon for alle involverte, og vi setter pris på deres forståelse og støtte.

Vi jobber nå med å finne en løsning for våre ansatte og med å videreføre kunnskap, kompetanse og andre verdier som selskapet har skapt gjennom årene.

Vi vil holde dere oppdatert om prosessen og eventuelle muligheter for samarbeid i fremtiden.

Takk for at dere har vært en del av vår historie.

Se pressemelding HER

Fremtidens Landbruk – litt som i gamle dager?

Kunstgjødsel har vært en viktig brikke på veien til det moderne landbruk, men er basert på bruk av begrensede ressurser som fosformalm fra gruver og fossile energikilder.

Ressurseffektiv gjødsel og bærekraftige jordprodukter vil være sentralt for å få til effektiv plantevekst med lave klimagassutslipp. 

Vår produksjon er basert på en sirkulær tankegang, fra jord til bord til jord igjen, der næringsstoffene vi ikke spiser gjenvinnes og brukes på nytt. Litt som i gamle dager – da ressursene var for verdifulle til å ikke gjenvinnes.

prosess og teknologiutvikling

Kompostering i industriell skala foregår tradisjonelt utendørs i store hauger (ranker). Det medfører stor variasjon i hva kompostmassen blir utsatt for.

Temperatur, fuktighet og lufttilgang varierer ikke bare etter været, men også etter hvor i ranken man undersøker. Konsekvensen er at omdanning til stabilt sluttprodukt tar fra 5-6 måneder til flere år.

Kjernen i Jordpros prosessteknologi er en optimalisert reaktorkompostering hvor oksygennivå, omveltning og temperatur overvåkes og styres for gi mikrobene best mulige betingelser. Resultatet er en svært energieffektiv omdanning av organisk avfall på bare 14 dager og sluttprodukter med høy plantetilgjengelighet.

Med rett blanding av mat og drikke gjør mikrobene det evolusjonen har optimert i millioner av år. Rent teknisk foregår det ved å velge og forbehandle råvarene for å oppnå en passende næringsblanding, rett fuktighetsnivå, god porøsitet og fordeling av kornstørrelser i kompostmassen.

Prosessen foregår i lukkede reaktorer og over 90% av næringsstoffene blir gjenvunnet. Integrert i teknologien inngår også biokullproduksjon hvor biokull inngår i resepten samtidig som prosessvarmen utnyttes i både forbehandling og etterprosessering.

Aktuelt

Nyheter, oppslag og innlegg

Les mer
Datterselskap Jordpro Tiller AS konkurs

Det er vemodig å måtte melde at vårt datterselskap Jordpro Tiller AS er slått konkurs. [...]

Matavfall utgjør halvparten av globale utslipp fra matproduksjon

Matproduksjon og -forbruk har en stor innvirkning på klimaendringene. En ny studie viser at matavfall [...]

Grønne tak med biokull

Vegetasjonskledde tak Grønne tak, eller vegetasjonskledde tak, som fagfolk gjerne omtaler det har sannsynligvis eksistert [...]

1 Comment

Jordblanding – dersom plantene fikk velge (del 1)

Nå har planter veldig begrenset mulighet til å velge, men hva ville de valgt – [...]

Vekstforsøk på Skjetlein vgs

En sentral del av Jordpro sitt konsept er produksjon av ‘halvfabrikata’, eller mellomvarer, som kan [...]

Avfallsmengder – er vi bedre enn Europa?

I et tidligere innlegg så vi på mengden matsvinn i Norge og hvor potensialet ligger. [...]

Mye matsvinn i Norge

I ly av FNs målsetning om å halvere mengden matavfall frem mot 2030 har også [...]

Skyhøye klimautslipp fra biogass-rester

Skyhøye klimautslipp fra biorest fra biogass [...]

I samarbeid med