Datterselskap Jordpro Tiller AS konkurs

Det er vemodig å måtte melde at vårt datterselskap Jordpro Tiller AS er slått konkurs. Se pressemelding under:Pressemelding – Jordpro Tiller ASStyret i Trondheims-baserte Jordpro [...]

Matavfall utgjør halvparten av globale utslipp fra matproduksjon

Matproduksjon og -forbruk har en stor innvirkning på klimaendringene. En ny studie viser at matavfall er en av de største kildene til utslipp i matproduksjonssystemet. [...]

Grønne tak med biokull

Vegetasjonskledde tak Grønne tak, eller vegetasjonskledde tak, som fagfolk gjerne omtaler det har sannsynligvis eksistert siden mennesker ble lei av å bo i huler. Etter [...]

Jordblanding – dersom plantene fikk velge (del 1)

Nå har planter veldig begrenset mulighet til å velge, men hva ville de valgt – om de kunne? Hvilke krav ville plantene satt til jorden [...]

Vekstforsøk på Skjetlein vgs

En sentral del av Jordpro sitt konsept er produksjon av ‘halvfabrikata’, eller mellomvarer, som kan mikses til den jordblandingen man ønsker. Slik kan Jordpro skreddersy [...]

Avfallsmengder – er vi bedre enn Europa?

I et tidligere innlegg så vi på mengden matsvinn i Norge og hvor potensialet ligger. Men hva med mengden avfall? Hvordan ligger vi sammenlignet med [...]

Mye matsvinn i Norge

I ly av FNs målsetning om å halvere mengden matavfall frem mot 2030 har også Norge målsatt å halvere matsvinnet. Hvordan ligger vi an? Anslagsvis [...]

Skyhøye klimautslipp fra biogass-rester

Skyhøye klimautslipp fra biorest fra biogass [...]

Artikkel i Midtpunkt

Bladet Midtpunkt var på besøk på demofabrikken vår. Midtpunkt er Næringsforeningen i Trondheimsregionens eget blad og tema for denne utgaven var sirkulærøkonomi, selve grunnlaget for [...]

Innovasjon Norge Kundehistorie

Innovasjon Norge skriver om Jordpro - Skaper supergjødsel av søppel [...]

Alt kan komposteres?

Nrk skriver om det amerikanske firmaet Recompose som utvikler en komposteringsbasert behandling av døde mennesker. Mye kan sies om kultur og tradisjon i forbindelse med [...]

Jordpro er Klimapartner

Jordpro deltok på oppstartsmøtet for Klimapartnere Trøndelag og signerte også på å bli med som partner i nettverket til Klimapartnere. Klimapartnere er et partnerskap mellom [...]