Alt kan komposteres?

Nrk skriver om det amerikanske firmaet Recompose som utvikler en komposteringsbasert behandling av døde mennesker.

Mye kan sies om kultur og tradisjon i forbindelse med behandling av de døde, men rent faglig går saken også inn på hvordan kompostering er en effektiv metode for å bringe døde kropper tilbake i det naturlige kretsløpet.

Recompose kaller det selv naturlig organisk reduksjon og har regnet på at man reduserer klimautslipp i størrelsesorden 1 tonn CO2 i forhold til konvensjonelle metoder. Hvor opptatt man er av utslipp i den situasjonen vil nok variere, men det sier noe om energieffektiviteten i prosessen.

Kompostering, eller mikrobiell aerob omdanning som vi liker å presisere – MAO, er naturens kanskje mest effektive metode for å omdanne og stabilisere organiske forbindelser på. Det er vanskelig å konkurrere med en prosess naturen har optimalisert i millioner av år, og kjernen i vår metode for behandling av organisk avfall handler rett og slett om å legge til rette for at naturen skal gjøre sitt. Hvorfor designe en annen prosess når naturen allerede har en topp optimalisert og energieffektiv prosess?