Author Archives: jordpro

Datterselskap Jordpro Tiller AS konkurs

Det er vemodig å måtte melde at vårt datterselskap Jordpro Tiller AS er slått konkurs. Se pressemelding under: Pressemelding – Jordpro Tiller ASStyret i Trondheims-baserte Jordpro Tiller AS har i dag begjært oppbud pga insolvens. Kombinasjonen av sviktende inntekter og betydelig gjeld ble til slutt for krevende. Selskapet ble stiftet for å realisere en ny, […]

Matavfall utgjør halvparten av globale utslipp fra matproduksjon

Matproduksjon og -forbruk har en stor innvirkning på klimaendringene. En ny studie viser at matavfall er en av de største kildene til utslipp i matproduksjonssystemet. Faktisk står matavfall for omtrent halvparten av de totale utslippene fra matproduksjonen globalt sett. Studien ble utført av The Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) og ble nylig publisert […]

Grønne tak med biokull

Vegetasjonskledde tak Grønne tak, eller vegetasjonskledde tak, som fagfolk gjerne omtaler det har sannsynligvis eksistert siden mennesker ble lei av å bo i huler. Etter langt tid hvor dette i Norge har vært forbeholdt hytter er interessen på vei opp igjen som tiltak mot klimaendringer. Klimaendringene spås å føre til både mer tørke og kraftigere […]

Jordblanding – dersom plantene fikk velge (del 1)

Nå har planter veldig begrenset mulighet til å velge, men hva ville de valgt – om de kunne? Hvilke krav ville plantene satt til jorden hvis de fikk velge fritt, hvilke egenskaper ville jorden da hatt? Nå er planter ulike, men under går vi gjennom noen generelle ønsker som gjelder de fleste planter. Mulighet for […]

Vekstforsøk på Skjetlein vgs

En sentral del av Jordpro sitt konsept er produksjon av ‘halvfabrikata’, eller mellomvarer, som kan mikses til den jordblandingen man ønsker. Slik kan Jordpro skreddersy en jordblanding ut fra ønsket bruksområde, som til grønne tak med biokull eller hva plantene selv ville valgt. Forskjellige planter trenger ulik jord. I utviklingen av vår FRODI Langtidsjord var […]

Mye matsvinn i Norge

I ly av FNs målsetning om å halvere mengden matavfall frem mot 2030 har også Norge målsatt å halvere matsvinnet. Hvordan ligger vi an? Anslagsvis en reduksjon på 10% ifølge en rapport som ble lagt frem nylig https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bransjeavtalen-om-reduksjon-av-matsvinn-hovedrapport-2020/id2891243/ Det er under delmålet på 15% men tallene er usikre og i tillegg preget av spørsmål rundt […]

Artikkel i Midtpunkt

Bladet Midtpunkt var på besøk på demofabrikken vår. Midtpunkt er Næringsforeningen i Trondheimsregionens eget blad og tema for denne utgaven var sirkulærøkonomi, selve grunnlaget for Jordpros eksistens. Les hele artikkelen fra side 34 på https://issuu.com/bk.no/docs/midtpunkt_2_webfil_150_out