Avfallsmengder – er vi bedre enn Europa?

I et tidligere innlegg så vi på mengden matsvinn i Norge og hvor potensialet ligger. Men hva med mengden avfall? Hvordan ligger vi sammenlignet med resten av Europa?

Vi fant en oversikt som sammenlignet de ulike landene hos EUROSTAT – og som også viser utviklingen over tid.

Ikke overraskende er det en viss sammenheng mellom generelt velstandsnivå og avfallsmengder, og med det som utgangspunkt kan vi se tegn på at velstanden har økt siden 2005.

Statistikk er avhengig av godt tallmateriale. Hvordan innrapporteringen foregår har forskjellige tradisjoner i de ulike landene og hva som regnes med i kommunalt avfall, men Eurostat mener selv at tallene er representative etter at det ble gjort en harmonisering av innrapporteringen i 2003.

Heldigvis ser det ut til at vi slår danskene, men for våre andre naboer ser det verre ut.


På den gledelige siden ser vi at mengden som materialgjenvinnes er stadig økende, men dessverre viser den også at det fremdeles er mye bruk av deponi og forbrenning. Bedre løsninger må komme raskt om vi skal nå målene som er satt.

Mengden som kompostering er svakt økende, men har fremdeles mye potensiale. Vi ser frem til at Jordpros teknologi for gjenvinning av organisk avfall er godt nok demonstrert til at vi kan utvide til flere land og bidra til bedre løsninger.