Category Archives: Uncategorized

Matavfall utgjør halvparten av globale utslipp fra matproduksjon

Matproduksjon og -forbruk har en stor innvirkning på klimaendringene. En ny studie viser at matavfall er en av de største kildene til utslipp i matproduksjonssystemet. Faktisk står matavfall for omtrent halvparten av de totale utslippene fra matproduksjonen globalt sett. Studien ble utført av The Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) og ble nylig publisert […]

Sortering av matavfall forsinket igjen

Adressa skriver 17.juli om at sortering av matavfall i Trondheim igjen er forsinket. Vi i Jordpro er opptatt av å finne gode løsninger som bevarer næringsstoffene i matavfallet og følger naturligvis saken. Våre egenutviklede prosess bevarer næringsstoffene som er i matavfall og produserer bærekraftige jordprodukter med lave klimagassutslipp. Vi er nå i dialog med kommunen […]

Kompostering – må det lukte?

Assosiasjonene til kompostering er for de fleste relatert til hauger eller binger i hagen, eller i storskala på søppelanlegg med ranker. Fra denne typen kompostering er det normalt at det kommer noe ubehagelig lukt, spesielt når man vender eller graver i massen. Årsaken er at man får ulike betingelser på ulike steder i massen, og ulike betingelser […]