Datterselskap Jordpro Tiller AS konkurs

Det er vemodig å måtte melde at vårt datterselskap Jordpro Tiller AS er slått konkurs. Se pressemelding under:

Pressemelding – Jordpro Tiller AS

Styret i Trondheims-baserte Jordpro Tiller AS har i dag begjært oppbud pga insolvens. Kombinasjonen av sviktende inntekter og betydelig gjeld ble til slutt for krevende.

Selskapet ble stiftet for å realisere en ny, ressurseffektiv metode for foredling av våtorganisk avfall til lønnsomme, bærekraftige produkter. En storskala demonstrasjonsfabrikk er bygget på Tiller, og selskapet har etablert flere torvfrie, kompostbaserte jordprodukter.
Den primære årsaken til oppbudet er at selskapet ikke har klart å etablere tilstrekkelig salg i et svært krevende marked for disse produktene.

Styrets beslutning om å begjære konkursbehandling var meget tung å ta, og er basert på ansvaret for ansatte, kunder og forretningspartnere til Jordpro Tiller AS.

Mer om bakgrunnen:
Selskapet fikk støtte fra miljøteknologiordningen og positiv vurdering på at prosessen er unik (patent pending). Pandemien sørget imidlertid for en trang fødsel, ved at produksjonen kom sterkt forsinket i gang. Samtidig førte valutaendringene til 20 -25 % økte kostnader i innkjøp av maskiner og utstyr.
De siste årene har Jordpro Tiller bidratt til lokal behandling av våtorganisk avfall fra næringslivet i Trondheim, dessverre uten å få tilgang på kommunalt matavfall. Gjennom en ressurseffektiv prosess er dette omdannet til godt testede produkter som kan erstatte torvbaserte jordprodukter. Vi er overbevist om at produktene vil være etterspurt i årene som kommer, og trolig var vi litt for tidlig ute i markedet.

Kombinasjonene av myndighetens manglende oppfølgning av forbrenningsforbud for våtorganisk avfall, utsatt forbud mot torvbaserte jordprodukter – og at vi ikke har lyktes med å komme inn i kjedene, har resultert i sviktende salgsinntekter og gjort at selskapet ikke har vært i stand til å levere lønnsomme marginer.

Gründere og ansatte har jobbet dedikert for å lykkes. Jordpro Tiller AS har mottatt betydelig egenkapital fra lokale investorer med et sterkt engasjement i prosjektet. Innovasjon Norge har bidratt med risikokapital og kompetanse.

Det er derfor svært beklagelig at selskapet, sammen med banken, ikke klarte å finne en akseptabel løsning. Jordpro Tiller AS burde blitt et betydelig bidrag til en mer bærekraftig løsning på viktige problemer, herunder Trondheims avfallsutfordringer.

«Vi beklager dypt å måtte avvikle Jordpro Tillers aktiviteter,» erklærer selskapet.
«Vi vil nå samarbeide tett med alle relevante parter og gjøre vårt ytterste for å minimere konsekvensene for alle involverte.»

På vegne av styret,
Trondheim, onsdag 22. november

Atle Brettel Sivertsen
Styreleder
Jordpro Tiller AS