Grønne tak med biokull

Vegetasjonskledde tak

Grønne tak, eller vegetasjonskledde tak, som fagfolk gjerne omtaler det har sannsynligvis eksistert siden mennesker ble lei av å bo i huler. Etter langt tid hvor dette i Norge har vært forbeholdt hytter er interessen på vei opp igjen som tiltak mot klimaendringer.

Klimaendringene spås å føre til både mer tørke og kraftigere regn. Grønne tak ses ofte først og fremst på som tiltak for å redusere og forsinke avrenningen fra tak, men bidrar også til å øke det biologiske mangfoldet. Planter og blomster på tak i bystrøk bidrar til å gi næring til bier og andre insekter som videre har positiv effekt på resten av næringskjeden.

Ekstensive eller intensive tak

Forskere skiller gjerne mellom grønne tak ut fra hvor mye oppfølging de krever. Ekstensive tak krever lite stell og tåler tørke bra, mens intensive tak må vannes ellers designes for å tåle tørke.

For å tåle tørke kan man legge et tykkere lag med jord, men det øker vekten og øker kostnadene da byggingeniørene må dimensjonere kraftigere. Lav vekt, men god evne til å holde på vann vil være den ønskede kombinasjonen.

Forsker på grønne tak med biokull

Forskere på NIBIO jobber for å finne den optimale kombinasjonen av ulike materialer for å oppnå akkurat denne kombinasjonen. Biokull ser ut til å være en viktig brikke i å finne den beste blandingen da det er et meget lett materiale som holder godt på vannet. I forskningsprosjektet gir biokull også gode effekter på jordstrukturen og reduserer hvor mye jorden synker sammen over tid.

Bedrer klimaregnskapet

Biokull har også en effekt innen karbonfangst og -lagring. Etter hvert som klimaregnskap blir viktigere for nybygg vil grønne tak med høy andel biokull kunne forbedre klimaregnskapet på det enkelte bygg.

Jordpro produserer selv biokull av fornybare kilder og sammen med vår unike komposteringsprosess kan vi skreddersy ulike jordblandinger til spesifikke formål og krav som grønne tak krever. 

Kontakt oss for å få tilbud på leveranse av spesialkomponerte jordblandinger, både med og uten biokull.

1 thoughts on “Grønne tak med biokull

  1. Pingback: Vekstforsøk på Skjetlein vgs – JORDPRO

Comments are closed.