Innovasjon Norge Kundehistorie

“Skaper supergjødsel av søppel” er tittelen på Innovasjon Norges kundehistorie om Jordpro.

Innovasjon Norge har vært tett involvert i prosessen som nå leder fram til vårt pilotanlegg hvor vi skal produsere ressurseffektiv organisk gjødsel og bærekraftige jordprodukter. Målet er å produsere klimavennlig organisk gjødsel som tar med seg det beste fra både kunstgjødsel og husdyrgjødsel.

Dette prosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten Innovasjon Norges support gjennom økonomisk tilskudd og som sparringspartner. Vi takker for turen så langt og ser fram til å komme i drift i løpet av 2020.

Les hele saken HER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *