Jordblanding – dersom plantene fikk velge (del 1)

Nå har planter veldig begrenset mulighet til å velge, men hva ville de valgt – om de kunne?

Hvilke krav ville plantene satt til jorden hvis de fikk velge fritt, hvilke egenskaper ville jorden da hatt? Nå er planter ulike, men under går vi gjennom noen generelle ønsker som gjelder de fleste planter.

Mulighet for å vokse

De færreste planter har røtter som klarer å borre seg gjennom hardpakket jord. Jorden bør derfor bestå av ulike elementer som gjør at det er ganger og hulrom som røttene kan benytte. Hvis det er for mye av de minste partiklene – som leire – kan jorden bli svært hard og uvelkommen for røtter. Jordblandingen bør derfor optimalt bestå av partikler av ulik størrelse som hindrer at den blir for hard.

Men jorden kan også bli hardpakket hvis den jevnlig presses sammen. Trafikkerte stier kan være nok til å pakke jorden så mye at røttene får vanskelig for å etablere seg. Bruk av tunge maskiner i landbruket gir også en utfordring for mange bønder.

Vann

Det aller meste av liv trenger vann i en eller annen form for å overleve. De fleste planter tar opp vannet de trenger gjennom røttene – fra jorda. Jordas evne til å holde på passe mengde vann blir derfor viktig.

Vann trengs for å holde i gang alle prosessene i plantene og for å holde stengelen oppspent. Får den for lite vann ser vi lett at blader og grener begynner å henge.

I tillegg fordampes det vann fra bladene – det hindrer at den tar skade av for mye sol.

Luft – til røttene

Tilgang til luft er sjelden noe problem for bladene, men røttene trenger også luft! Det finnes sumpplanter som har lufttransport inni røttene, men de fleste planter trenger luft til røttene fordi cellene i planten «puster».

Blir jorda for full av vann kan planten rett og slett dø av luftmangel og at jorden begynner å råtne.

Næring

Vannet strømmer fra røttene og oppover i planten og tar med seg næringsstoffer som trengs i cellene. Hele 14 forskjellige grunnstoffer trengs – og i passe mengde. Både næringsmangel og for mye næring kan være et problem, som ved overgjødsling. Jordas evne til å holde på næring og porsjonere den ut i passe mengder kan her være avgjørende.

Temperatur

Planterøttene trenger passe temperatur for å kunne fungere. Blir det for varmt kan de dø og blir det for kaldt kan røttene også dø, eller i beste fall gå i dvale.

Skadelige stoffer

Noen stoffer kan skade planterøtter om det blir for mye av de, ikke bare rene giftstoffer, men også av stoffer de trenger.

Godt selskap

I god jord er det gjerne et yrende mikroliv. I en neve jord er det gjerne flere organsimer enn mennesker jorda. Samspillet mellom alt mikrolivet forskes det mye på, men mye er fremdeles ukjent. Alt fra bakterier, sopp og større dyr som spretthaler og meitemark lever i et samspill vi bare så vidt begynner å forstå. Noe av mikrolivet samarbeider med planterøttene og bistår i plantene i å hente næringsstoffer, mens andre er negative for planten.

God jord legger til rette for at det samarbeidende mikrolivet trives. Mye forskning tyder på at biokull og materiale fra kompost – slik all jord fra Jordpro inneholder – har en positiv effekt på det gode jordlivet.