Jordpro er Klimapartner

Jordpro deltok på oppstartsmøtet for Klimapartnere Trøndelag og signerte også på å bli med som partner i nettverket til Klimapartnere.

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter. Målet er å bidra til grønn næringsutvikling og klimavennlige løsninger gjennom samhandling og dialog på tvers av bransjer, sektorer og fag.

Dette er helt i tråd med Jordpro sine verdier og helt klart noe vi må være med på. Skal vi klare å lykkes med det grønne skiftet må vi satse på samarbeid og gode løsninger på tvers av tidligere adskilte bransjer, Klimapartnere er helt i tråd med våre målsetninger om å klare å kombinere grønne løsninger med lønnsom, kommersiell drift.

Les mer om Klimapartnere HER

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *