Jordpro i Adressa

Adressa har hatt en serie med fokus på gjenvinning av matavfall og i dagens Adressa får vår nye storsatsning omtale.

Vi har lenge hatt fokus på gjenvinning av næringsstoffene i avfallet og hvordan vi ved å lukke kretsløpet kan redusere behovet for å hente næringsstoffer fra gruvedrift og redusere klimafotavtrykket for gjødsel.

Kunstgjødsel er en klimaversting og det tenker vi å gjøre noe med. 2,2 prosent av alle norske utslipp i 2015 kom fra produksjon av kunstgjødsel og utgjør dermed en betydelig del.

Vi har høye ambisjoner og vil begynne bygging av pilotanlegget så snart siste tillatelse fra Fylkesmannen er på plass. Pilotprosjektet vil også være avgjørende for å kunne tilby en god sirkulærløsning på hvordan matavfallet i Trondheim skal håndteres.

Vi har alltid vært opptatt av hva som skjer med avfallet etter at det er sortert og håper politikerene i Trondheim tar det med i beregningen når den nye planen for avfallhåndtering skal vedtas. Store anlegg låser avfallshåndteringen til én teknologi i lang tid framover og hindrer innovasjon og at nye, gode løsninger for gjenvinning blir tatt i bruk.

Vi må for all del hindre at sortering av matavfall blir slik som med plast hvor den samles inn, men så blir sendt verden rundt i håp om at noen skal kunne nyttiggjøre seg den.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *