Matavfall utgjør halvparten av globale utslipp fra matproduksjon

Matproduksjon og -forbruk har en stor innvirkning på klimaendringene. En ny studie viser at matavfall er en av de største kildene til utslipp i matproduksjonssystemet. Faktisk står matavfall for omtrent halvparten av de totale utslippene fra matproduksjonen globalt sett.

Studien ble utført av The Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) og ble nylig publisert i tidsskriftet Environmental Science and Technology. Forskerne fant at matavfall fører til utslipp av drivhusgasser gjennom hele matproduksjonskjeden. Det vil si hele veien fra produksjon, transport og lagring til avfallshåndtering.

Studien konkluderte med at reduksjon av matavfall ville ha en betydelig innvirkning på klimaet. For eksempel ville en reduksjon av matavfall med 25% kunne redusere utslippene fra matproduksjonssystemet med 8%. Dette tilsvarer omtrent 0,5 gigatonn CO2-ekvivalenter per år.

I tillegg til å redusere utslippene, ville en reduksjon av matavfall også ha andre fordeler. Som for eksempel bidra til å øke mattilgangen og redusere behovet for å produsere mer mat. Dette ville igjen redusere presset på naturressurser som vann og jord.

Samlet sett viser denne studien at matavfall er en stor kilde til utslipp fra matproduksjonssystemet. Å redusere matavfall vil ha en betydelig innvirkning på klimaendringene og bidra til en mer bærekraftig matproduksjon. Det er på tide at vi alle tar ansvar for å redusere mengden mat vi kaster, men det minste vi kan gjøre er å utnytte matavfallet på en bedre måte.

Og akkurat det prøver vi i Jordpro å gjøre noe med ved å tilby en effektiv prosess for å omdanne matavfallet til ny gjødsel og jord.