Mye matsvinn i Norge

I ly av FNs målsetning om å halvere mengden matavfall frem mot 2030 har også Norge målsatt å halvere matsvinnet.

Hvordan ligger vi an?

Anslagsvis en reduksjon på 10% ifølge en rapport som ble lagt frem nylig https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bransjeavtalen-om-reduksjon-av-matsvinn-hovedrapport-2020/id2891243/

Det er under delmålet på 15% men tallene er usikre og i tillegg preget av spørsmål rundt mulige midlertidige forskjeller grunnet Corona.

Matavfall er en av hovedråvarene i Jordpros prosess og det ser dessverre ikke ut til at det blir mangel på råvarer med det første.

Under har vi limt inn litt interessant grafikk fra rapporten.

En artikkel på NRK anbefales også.
https://www.nrk.no/norge/norge-ligger-darlig-an-til-matsvinn-mal-i-2030-1.15761429