Tag Archives: jordblandinger

Grønne tak med biokull

Vegetasjonskledde tak Grønne tak, eller vegetasjonskledde tak, som fagfolk gjerne omtaler det har sannsynligvis eksistert siden mennesker ble lei av å bo i huler. Etter langt tid hvor dette i Norge har vært forbeholdt hytter er interessen på vei opp igjen som tiltak mot klimaendringer. Klimaendringene spås å føre til både mer tørke og kraftigere […]

Jordblanding – dersom plantene fikk velge (del 1)

Nå har planter veldig begrenset mulighet til å velge, men hva ville de valgt – om de kunne? Hvilke krav ville plantene satt til jorden hvis de fikk velge fritt, hvilke egenskaper ville jorden da hatt? Nå er planter ulike, men under går vi gjennom noen generelle ønsker som gjelder de fleste planter. Mulighet for […]

Vekstforsøk på Skjetlein vgs

En sentral del av Jordpro sitt konsept er produksjon av ‘halvfabrikata’, eller mellomvarer, som kan mikses til den jordblandingen man ønsker. Slik kan Jordpro skreddersy en jordblanding ut fra ønsket bruksområde, som til grønne tak med biokull eller hva plantene selv ville valgt. Forskjellige planter trenger ulik jord. I utviklingen av vår FRODI Langtidsjord var […]