Tag Archives: kompost

Kompostering – må det lukte?

Assosiasjonene til kompostering er for de fleste relatert til hauger eller binger i hagen, eller i storskala på søppelanlegg med ranker. Fra denne typen kompostering er det normalt at det kommer noe ubehagelig lukt, spesielt når man vender eller graver i massen. Årsaken er at man får ulike betingelser på ulike steder i massen, og ulike betingelser […]