Vekstforsøk på Skjetlein vgs

En sentral del av Jordpro sitt konsept er produksjon av ‘halvfabrikata’, eller mellomvarer, som kan mikses til den jordblandingen man ønsker. Slik kan Jordpro skreddersy en jordblanding ut fra ønsket bruksområde, som til grønne tak med biokull eller hva plantene selv ville valgt. Forskjellige planter trenger ulik jord.

I utviklingen av vår FRODI Langtidsjord var målet å komponere en jordblanding som passer til et bredt spekter av de vanligste plantene. For å teste ulike blandinger samarbeidet vi med Skjetlein videregående skole – Grønt kompetansesenter som utdanner fremtidens grønne fingre.

100 potter

3 hovedblandinger med variabelt innhold av gjødsel, biokull og leire ble testet opp i mot tradisjonell torvblanding som kontroll med samme gjødselsmengder. Med tre gjentak av hver ble det ca. 100 potter totalt.

Agurk ble valgt som plante da den vokser raskt og forskjeller i vekstvilkår kjapt blir synlige.

Fra drivhuset på Skjetlein

Hovedfunn

Vi skal ikke gå inn i alle detaljer, men noen av funnene er:

  • Noen blandinger vokser nesten like bra som torvjord
  • Kompostblandinger blir grønnere enn torvjord med samme nivå av gjødsel
  • Kompostblandinger med biokull ser ut til å magasinere mye vann

Uttørking ble ikke testet spesifikt, men ut fra observasjoner er det god grunn til å anta at kompostblandinger med biokull vil tåle tørke godt – og noe som vil testes mer grundig ved senere forsøk.

Kontrollblandinger med torv til venstre i lilla – ulike kompostblandinger i andre farger

Som ventet er det større variasjon i de testede kompostbaserte blandingene, men vi ser også at de beste blandingene viser vekst på høyde med torv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *